PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Høsttid.
"Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Matteus 9, 35-38.

Det høstes inn for tiden. Bonden som i våres var ute å sådde er nå ute å høster. Såtid, veksttid og høsttid henger sammen. Jesus ser folkemengdene og han ser en avling og han ber om arbeidere. Som menighet er vi såere og høstere. Vi er kalt til å tjene høstens Herre. Vi kjenner nok alle på en viss utålmodighet med tanke på å høste inn. Skulle gjerne vært flere i sprell levende, hatt en stor ungdomsflokk, flere unge familier, flere 50, 60, 70 åringer o.s.v.... Dyktige musikerer og ledere... Om menigheten er liten eller stor er behovene de samme. Samtidig er det viktig å ta vare på det man har og takke Gud for hverandre. Bibelen taler mye om såarbeid, vekst og høst. Så får vi ved Guds nåde tro at vi er på rett vei selv om  "skurtreskeren" uteblir. Pr. idag er vi nok mer lik epleplukkere, der vi av og til får plukke et modent eple. I misjonsforbundet er vi kommet halvveis i 2020 visjonen og rapportene sier at vi er på rett vei. Menigheter plantes og menigheter er i fremgang og vekst. Men der er også menigheter som står på stedet hvil og noen som kjemper for å overleve. Selv om vi ikke kan vise til de store tallene, er det mye å glede seg over i menigheten. Må vi se på det vi er og har, å glede oss over det. Viktig å ta vare på det vi har, ta vare på hverandre og utvikle menigheten på det grunnlaget. Sår vi og lar frøene få gode vekstvilkår får vi håpe at det kommer en rik høst.Vi vet naturens syklus når det gjelder å så og å høste. Jesus bruker slike bilder i sin undervisning om Guds rike. Men i Guds rike er det allikevel annerledes. Jesus sier: Dere sier: Ennå er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene! De står alt hvite mot høst. Den som høster, får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster, kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant: ‘Én sår og en annen høster.’ Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort.» Joh. 4, 35-38.  I Salme 126 står det: "De som sår med tårer, skal høste med jubel. Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn, med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd." Egil Svartdal har skrevet boken "Gi det videre" - "En menighet for alle generasjoner?" Vår menighet en generasjonsbolig? Og Pastor i Fevik Misjonsmenighet Torbjørg Oline Nyli gav ut tidligere i år boken: "Etterlysning: Åndelige foreldre." Notodden Misjonsmenighet ble plantet i 1906, men forut for det var det både såtid og høsttid som førte frem til at menigheten ble stiftet. Noen har gått foran. Må vi være Åndelige foreldre som preger neste generasjon av Notodden Misjonsmenighet. Så inn i barn og unge og høst når tiden er moden. En ny generasjon menighet.

Høsttid.