PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
Søndag 20.9.15
var det igjen allesammengudstjeneste i Misjonskirken. Denne gangen hadde pastorparet vårt, Hilde og Jan Danielsen byttet roller, så Jan var møteleder og Hilde taler. Hun viste bilder og talte om å høre Guds stemme i en travel hverdag.

For å høre Guds stemme må vi være i stillhet. Gud snakker ofte til oss når vi eri stillhet. Hverdagen er travel. Vi må ta oss tid til å være i stillhet, lese i Bibelen, be og lytte til Guds stemme. Jesus hadde det også travelt. Det var alltid masse folk omkring han som ville høre ham og få hjelp. Men til og med Jesus trengte å komme for seg selv og være sammen med Gud.

Hilde minnet oss på hvor viktig det er å legge dagen i Jesu hender, be for barna når de skal til barnehage og skole.

Teksten var hentet fra 5. Mosebok kapittel 6 der det står om å lære våre barn, og i dag handlet det mest om -"når vi står opp."