PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Se opp!
Stod det å lese på Vg-nett. Saken gjelder naturfenomenet som skjer grytidlig mandag morgen.
Se opp og få det med deg blodmånen og måneformørkelsen! (Kl.04.11-05.24)

Sist gang det var en lignende måne var i 1964 og neste gang blir i 2033, men ikke i Norge. Blodmånen kommende mandag er den fjerde i rekken de siste 2 år, og som ble "krydret" med en solformørkelse i våres. At det skjer i forbindelse med jødiske høytider har ført til mange spekulasjoner om forskjellige scenarier som kan skje. Bøker og artikler er blitt skrevet og mye er blitt sagt. En kan jo spørre seg om noen har tatt helt av, eller om det er noe å se nærmere på? De som har sjekket historien kan vise til datoer og hendelser som kan settes i forbindelse med blodmånefenomener. Et bibelsk belegg for det er b.a Joel 3. Det som er sikkert er at Jesus en dag kommer igjen, for Bibelen profetiske løfte står fast. Derfor er det viktig for oss å gi akt på profetordet. Les og se hva som skjer. Jesus sier: "Så våk da!" 

Vitnene til Jesu himmelfart ble, naturlig nok, stående å stirre mot himmelen. Og med løftet om mesterens gjenkomst vendt de tilbake til Jerusalem. Tilbake til den tjeneste Jesus kalte dem til. De var nok himmelvendte og håpet på Jesu komme i deres tid, men slik ble det ikke. Ingen vet dagen eller timen, selv om noen har prøvd seg. Men la oss holde fram i tjenesten for Jesus. At du og jeg fullfører det løp som er lagt for oss. Himmelvendte og jordnære. I Kolosserbrevet 3 skriver Paulus om å ha sinnet  vendt mot oppover. Hebreerbrevets forfatter skriver om å ha "blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus." (Hebr. 12) For mange så stopper det på månen, men troens blikk strekker seg lenger. Dit "hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd." Kol.3, 1. Når klarsignal blir gitt, kommer Han! Se opp!

 

 

 

 

Se opp!Oljeberget.