PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
Søndag 16. august 2015 ble John Øyvind Lossius Skogrands reise til Colombia markert med hilsener og forbønn. John Øyvind skal være i Colombia i 10 måneder og bo i hovedstaden Bogota.

Der skal han arbeide blant annet i Esperanza. Esperanza, som betyr håp, er en skolefritidsordning for vanskeligstilte barn i Bogota, og er en del av Misjonsforbundets arbeid i Colombia.

 På skolefritidsordningen får barna servert et enkelt, men næringsrikt måltid mat, de får leksehjelp, undervisning i kristendom og godt fellesskap, samt postitiv voksenkontakt.

Menigheten ønsker John Øyvind lykke til og Guds velsignelse! Husk å be for ham!