PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
Evangeliske sanger i sør
Idrettshallen, Notodden kl.17.00
Lørdag 6. juni blir det stormønstring av kristen sang og musikk i Idrettshallen på Notodden når "Evangeliske sanger i sør" arrangeres.

Disse sangerne/musikerne har lovet å komme:

Marit og Irene (sang/intervju), Odd Bergum, Knut Inge Røen, Bente Risdal, Randi Brattetveit, Odd Dubland, Berit og Arne Øystein Rambekk, Henny og Ole Arvid Kolbjørnsrud, Hokksund Felleskor.

Irene Krokeide holder appell.

Inngangspenger kr. 100.- til dekning av arrangementskostnader. I tillegg blir det tatt opp et misjonsoffer.

Arrangementet er planlagt å vare fra kl. 17 til 21.30. Det legge inn en trekvarters pause hvor en kan få kjøpt mat og forfriskninger samt diverse innspillinger av musikerne.

http://www.evangeliskesangerisor.no

Søndag 7. juni vil flere av sangerne/musikerne delta på møter/gudstjenester i kommunen. I Misjonskirken kl. 11 får vi besøk av Marit og Knut Inge Røen