PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Lovsang i ruinene!Pastor Jacob Tamang og menigheten i bønn. Foto: Anto Akkara
"Da det kraftigste jordskjelvet på 80 år inntraff Nepal omkom 17 av medlemmer i den nepalesiske kirken «Visions of Salvation Church». Totalt var 62 personer samlet til gudstjeneste i kirken som holdt til i bygningens fjerde etasje i Nepals hovedstad Kathmandu". "Sitat fra Korsets seier." De var samlet til

gudstjeneste når skjelvet rammet, og menigheten ble hardt rammet. I et intervju i "Christianity today" og gjengitt i "Korsets seier" forteller Maili Tamang om tragedien. Maili var i bønn når katastrofen rammet. Hun ble reddet ut av ruinene men hennes mann, søster og tre familiemedlemmer mistet livet. Tross sorg og tap synges det lovsanger i kirkeruinene. «Lord I will love you and I will spread Your Light throughout the world. Even though earthquakes come, even though storms come, even though darkness comes» Herre jeg vil elske deg og spre ditt lys i verden. Selv om jordskjelv, storm og mørke kommer. Vi kjenner ikke framtiden og hva som vil skje sier hun. Så lever menigheten videre og synger lovsanger og lyser opp en mørk tid. "Dere er verdens lys." Matt. 5, 14. Lyser slik at andre kan finne veien hjem.

Jeg vil synge sammen med Malia og hennes menighet, jeg vil synge sammen med brødre og søstre på flukt eller som er fengslet. Jeg vil synge sammen med mine brødre og søstre i Nepal, Colombia, Kongo og Romania. Jeg vil synge med den fattige og den rike. Synge lovsanger til vår Far i Himmelen! En dag skal vi synge i det store himmelkor. "En skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet." Joh. Åp. 7, 9-10.

I denne store skare står også Maili Tamang fra Nepal.