PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Lovsang i ruinene!Pastor Jacob Tamang og menigheten i bønn. Foto: Anto Akkara
"Da det kraftigste jordskjelvet på 80 år inntraff Nepal omkom 17 av medlemmer i den nepalesiske kirken «Visions of Salvation Church». Totalt var 62 personer samlet til gudstjeneste i kirken som holdt til i bygningens fjerde etasje i Nepals hovedstad Kathmandu". "Sitat fra Korsets seier." De var samlet til

gudstjeneste når skjelvet rammet, og menigheten ble hardt rammet. I et intervju i "Christianity today" og gjengitt i "Korsets seier" forteller Maili Tamang om tragedien. Maili var i bønn når katastrofen rammet. Hun ble reddet ut av ruinene men hennes mann, søster og tre familiemedlemmer mistet livet. Tross sorg og tap synges det lovsanger i kirkeruinene. «Lord I will love you and I will spread Your Light throughout the world. Even though earthquakes come, even though storms come, even though darkness comes» Herre jeg vil elske deg og spre ditt lys i verden. Selv om jordskjelv, storm og mørke kommer. Vi kjenner ikke framtiden og hva som vil skje sier hun. Så lever menigheten videre og synger lovsanger og lyser opp en mørk tid. "Dere er verdens lys." Matt. 5, 14. Lyser slik at andre kan finne veien hjem.

Jeg vil synge sammen med Malia og hennes menighet, jeg vil synge sammen med brødre og søstre på flukt eller som er fengslet. Jeg vil synge sammen med mine brødre og søstre i Nepal, Colombia, Kongo og Romania. Jeg vil synge med den fattige og den rike. Synge lovsanger til vår Far i Himmelen! En dag skal vi synge i det store himmelkor. "En skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet." Joh. Åp. 7, 9-10.

I denne store skare står også Maili Tamang fra Nepal.