PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Ytringsfrihet.
"Hvem sier dere at jeg er?"
Ytringsfriheten er å anse som en menneskerettighet. En rettighet som blir vernet av nasjonale og internasjonale lover. Denne friheten går bl.a. ut på at enhver kan gi uttrykk for sine meninger.

Jeg leste (Store Norske leksikon) at ytringsfriheten er bl.a. begrunnet i at " den er nødvendig for menneskets søken etter sannhet - kun ved fri meningsutveksling kan vi komme nærmere sannheten." I Norge er det også religionsfrihet, som betyr at vi har frihet til å utøve og ytre vår tro. En kan jo spørre om vi er for forsiktige og redde/feige og oss selv nok? Er vi klare for å stå opp og fram for troen? Stå sammen i kampen, som Paulus skriver til menigheten i Filippi:  "Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg kommer og ser dere, eller er borte, så la meg få høre at dere står sammen i én ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet  og ikke på noen måte lar dere skremme av motstanderne. Dette er et tegn fra Gud, et tegn som varsler fortapelse for dem, men frelse for dere. For Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham. Dere står i den samme kampen som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den." Hva vil det si i dag å "føre et liv som er Kristi evangelium verdig" og å kjempe "med ett sinn for troen på evangeliet?" 

Innenfor dette temaet anbefaler jeg å lese følgende artikler: Bjørn Stærks kronikk i Aftenposten den 28.12.14: "Nordmenn mister troen på Gud. Men forskerne mister troen på gudløshet." Linda A. Johannsens kronikk i samme avis den 28.02.15: "På tide å snakke om livet som kristen." Lill May Vestlys artikkel i avisen Dagen: "Forstår ikke de kristnes taushet." Hanne Nabintu Herland i avisen Norge Idag: "Tid for å reise oss." 

Anbefaler også Harald Stanghelles kommentar i Aftenposten den 28.02.15 om antisemittisme: " Det er alvor nå." 

Til slutt noen visdomsord fra Paulus: "Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud! Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for.  Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent.  Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt.  La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt." Kolosserbr. 4.

Kunnskap, visdom og saklighet er viktig når det gjelder ytringsfrihet, men også frimodighet.