PROGRAM
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Jun9
Søndag 9. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Olaf Alsaker taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Randi, Kjersti og Anne Gerd. Kirkekaffe ute med Barnekirken hvis fin vær.
 
Jun11
Tirsdag 11. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
19:00 Bønn og lovsang
 
Jun16
Søndag 16. juni, 2024
11:00 Country-gudstjeneste i Heddal Låvekyrkje
Rune Edvardsen taler.
Jun19
Onsdag 19. juni, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Tale ved Johan Hammerich i MK 8. februar 2015

Hos 4,1 Hør Herrens ord, dere Israels barn! Herren fører sak mot dem som bor i landet. For det er ingen troskap og ingen kjærlighet og ingen kjennskap til Gud i landet.

Hos 6,6 For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer, gudskjennskap framfor brennoffer
vil ha = lyst og glede (jf. Sal 37,4)
kjærlighet = godhet & vennlighet

godhet = forpliktelse til fellesskapet (i forhold til slektninger, venner, gjester, master og tjenere. Enhet & solidaritet = samhold, gjensidig ansvar) veldedighet (utellelig) trang til eller vane med å gi av eget overskudd. Veldedighet er ikke solidaritet. De rike har råd til veldedighet.

Antakeligvis derfor Gud ikke hadde behag i Kains offer og Gud måtte ta en alvors prat med ham? (1 Mos 4,3-7).
Opplevelse En av de unge menn fra disippelgruppen: hva med den siste måned?
Poenget her er ikke at du kan bli syndfri!

(godhet forsatt) = lojalitet (gjøres synlig ved en seremoni, kommer ut av et nært forhold med forpliktelser). = Trofasthet (som vises i praksis, den type som finnes mellom en sønn og hans døende far, mellom hustru og ektemann, en konge og sitt folk, fortrolig, felleskap & beskyttelse). = favør (gunst, yndest, fordel, velvilje - mellom Gud og mennesker).
vennlighet = miskunnhet (Fra norrønt misskunn = det å ikke skylde en for noe. Nåde (Guds) = å gi noe godt en ikke fortjener mens barmhjertighet er å holde tilbake en fortjent straff. Gud er rik på dette. Fra mennesker - gudfryktige gjerninger. Fra Gud - beviser på nåde).

Mik 6,7f Bryr Herren seg om tusenvis av værer, titusenvis av oljebekker? Skal jeg ofre min førstefødte for mitt lovbrudd, min livsfrukt for min sjels synd? Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. 1 Sam 15,23 For trass er som spådomssynd, ulydighet er som avgudsdyrkelse.

Jes 1,12 Når dere kommer for å vise dere for mitt ansikt, hvem krever da slikt av dere?
v.13 Kom ikke lenger med unyttige gaver! ... jeg tåler ikke falskhet og fest.
v.14 Jeg hater ...festene deres. De er en byrde jeg er trett av å bære.
v.15 Når dere løfter hendene, lukker jeg øynene for dere. v.17 lær å gjøre godt! Søk det som er rett, v.19 Hvis dere er villige og lydige...

Jesus siterer Hos 6,6 to ganger, begge i diskusjon med fariseerne der de mener Han bryter den jødiske lov. Første gang når Han sitter mer syndere og tollere (Matt 9,13): Gå og lær hva dette betyr... Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere Andre gang når Jesu disipler spiser kornaks under fasten (12,7): Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr... da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld

Med andre ord: Ditt hjertes innstilling er viktigere end dine handlinger & din karakter er viktigere end dine ferdigheter og evner. Det du gjør & kan kommer fra din karakter & den styre hvem du blir. Personlighetens struktur, ingen ryggrad?

Hvordan utvikle en gudelig karakter?
undersøk. Det koker ned til hvem du vil være?
Så en tanke, høst en handling. Så en handling, høst en vane. Så en vane, høst en karakter, så en karakter, høst en skjebne.
Andrew Ehrenzeller Time will tell what you are really are made of

Jesu kvaliteter
Kaller du deg en kristen? Da vil det være naturlig og logisk at du har trekk ved din personlighet som ligner på Jesus, slik som Jesus ligner på sin himmelske Far. Som far så sønn!
1. Lydighet ses i sammenheng med
2. kjærlighet, at den som gjør hans fars vilje elsker Jesus (Joh 14,15).
undersøk. 75% svarte ja på at de hadde lettere ved å se og behandle andre med kjærlighet i sin hverdag etter at de hadde lært det i sin disippelgruppe først. Men de fleste svarte nei på om de hadde begynt å praktiserer å be til frelse med nye mennesker og gjøre dem til disipler.
3. Underkastelse som noe langt mer end "bare" lydighet. Underkastelses betegner en indre holdning av tillid og glede overfor Guds vilje og ord.
4. Bønn er blant annet et grunnliggende verktøy for kommunikasjon mellom disippelen og Gud, med Jesus som eksempel, der jevnlig bruker bønn på denne måten, blant annet rett før at utvelger de tolv apostler (Luk 6,12f).

Hvordan utvikle en gudelig karakter?
vitne en av de første samtaler med min mentor Jens Iver Jensen fra Nordkirken i Kongsberg
Det understrekes at det egnelig ikke er et menneske som kan endre sin karakter direkte, det er Den Hellige Ånd som bor i ham, men kan du gjøre noe for å ligge til rette for at Han kan virke i deg?
tilbedelse, tjene hverandre, treffe valg, korrigerer svakhet & utvikle styrke...
1. Kunne Guds ord utenat (pugge) kristendommens tapte kunst. Og også i skoleverket i Norge i dag.
Jesus fristes av Satan i ørken (Matt 4)
2. Søke Guds nærvær (meditasjon) ikke bare en refleksjon over bibeltekster, men en streben etter Guds nærvær og en konstant oppmerksomhet på Ham.
Broder Lautius Venn deg til å leve i Guds nærvær
3. Tenke som en ny skapning? å lære å leve med Jesus som herre og som en ny skapning. Dette krever ofte store omstillinger, endringer av vaner osv. ikke minst tankemønstre. Rom 12,2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. 2 Kor 10,4f Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
Lære å ikke dvele ved sin frykt og omstendigheter, det vil bare føre til bekymringer og angst. Men i stedet fokuserer på Gud og Hans styrke, som kan forvandle bitterhet og ensomhet til glede.

Joh 14,27 Ikke tillatt deg selv å opprørt og forstyrret, full av frykt og skremt og feig og Ubesluttsom. Problemer ved at deler flyttes; forårsake innover oppstyrethet; ta bort sinnsro; hisse opp; slå ånden med skrekk, gjengi engstelighet & fortvilelse; forvirre sinnet ved å foreslå skrupler eller tvil. oppsummering: Hos 6,6 For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer, gudskjennskap framfor brennoffer