PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
PASTORINNSETTELSE!
Velkomstfest for det nye pastorparet vårt, Hilde og Jan A. Danielsen.
Lørdag 9. mars var en stor dag i Misjonskirken. Da kunne vi endelig ønske det nye pastorparet vårt, Hilde og Jan Andreas Danielsen, velkommen.

Den nyvalgte lederen i menigheten, Carl-Magnus Nystad ledet festen, og menighetsrådgiver Geir Johannessen stod for den høytidelige og fine innsettelsen.

Det var god bevertning fra et rikholdig koldtbord, og etterpå kaffe og kaker.

Etter bevertningen var det hilsener og gaver til pastorparet, blant annet fra representanter fra flere av de andre menighetene i kommunen.

PASTORINNSETTELSE!Utsnitt av forsamlingen med pastorfrue Hilde i front.PASTORINNSETTELSE!Arvid Juvang og Jan A. Danielsen i hyggelig samtale.