PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
PASTORINNSETTELSE!
Velkomstfest for det nye pastorparet vårt, Hilde og Jan A. Danielsen.
Lørdag 9. mars var en stor dag i Misjonskirken. Da kunne vi endelig ønske det nye pastorparet vårt, Hilde og Jan Andreas Danielsen, velkommen.

Den nyvalgte lederen i menigheten, Carl-Magnus Nystad ledet festen, og menighetsrådgiver Geir Johannessen stod for den høytidelige og fine innsettelsen.

Det var god bevertning fra et rikholdig koldtbord, og etterpå kaffe og kaker.

Etter bevertningen var det hilsener og gaver til pastorparet, blant annet fra representanter fra flere av de andre menighetene i kommunen.

PASTORINNSETTELSE!Utsnitt av forsamlingen med pastorfrue Hilde i front.PASTORINNSETTELSE!Arvid Juvang og Jan A. Danielsen i hyggelig samtale.