PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
Etter et kort sykeleie, døde Ingulf Diesen tirsdag kveld, den 3. mars 2015. Han ble 86 år gammel. Begravelsen skjer torsdag 12. mars klokken 12.00 i Notodden kirke.

(Ref. Misjonsforbundets nettside 4.mars.)

Tor Ingulf Diesen (26.11.1928-03.03.2015) som ble født i Ullensaker, vokste opp på Hamar og har til det siste bodd i sitt hjem på Notodden i Telemark. 
Ingulf har vært en betydelig pioner, nestor og høvding i Misjonsforbundet. Han har satt tydelige spor i fellesskapet som rektor ved Ansgarskolen, lokal pastor i en årrekke, forfatter og som både misjonsforstander og landssekretær i Det Norske Misjonsforbund.

I en telefaks til Misjonsforbundet i 1988 skriver Ingulf selv:
- Jeg begynte som predikant 18 år gammel i 1947. Etter å ha reist litt har jeg vært forstander fra 30. november 1947 i menighetene våre i Kongsberg og Kviteseid og fast predikant i Sørkedalen og på Majorstua. Deretter fulgte fire år som ungdomspastor i Salem Evangeliske Frikirke i Chicago, USA, og to år som pastor i den norske Evangeliske Misjonsforsamling i West Orange, New Jersey.

Etter dette ble det et langt liv i tjeneste for Herren. Misjonsforbundet var hans virkested, men han var også en aktet taler og ressurs i andre kirkesamfunn - og i økumeniske og misjonsrettede fellesskap. Bibelen var alltid sentral i hele hans virksomhet.

 

Ingulf Diesen er en bemerkelsesverdig mann som har satt dype spor etter seg i Misjonsforbundet gjennom et langt liv i tjeneste. Han har formet og utrustet flere generasjoner med pastorer og misjonærer. Han har som kirkeleder hatt stor betydning ikke bare for Misjonsforbundet, men også for flere andre kirkesamfunn og for det økumenisk arbeid. Misjonsforbundet takker Gud for det Tor Ingulf Diesen fikk bety, og våre tanker går i dag særlig til Astrid og resten av familien. Vi lyser fred over Ingulf Diesens minne, uttaler generalsekretær Øyvind Haraldseid.

 

Utfyllende minneord om Ingulf Diesen vil foreligge om kort tid på misjonsforbundets nettside.