Program
Des14
Torsdag 14. Desember, 2017
18:00 Bibelgruppe
Kontaktperson: Kjersti Underdal, tlf.: 92645812
 
Des17
Søndag 17. Desember, 2017
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Pastor Jan A. Danielsen taler. Ann Solveig Simones er møteleder. Ragnhild Bringsrud spiller piano. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Des24
Søndag 24. Desember, 2017
15:30 Julaften i Heddal Misjonskirke
Vi deltar i familiegudstjenesten i Heddal Misjonskirke.
 
Des25
Mandag 25. Desember, 2017
11:00 Høytidsgudstjenste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Kjersti Underdal er møteleder. Margrethe Skogrand synger. Marta Hogstad Friis spiller piano. Kirkekaffe.
 
Des28
Torsdag 28. Desember, 2017
17:00 Juletrefest
 
Des31
Søndag 31. Desember, 2017
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Jan7
Søndag 7. Januar, 2018
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Ragnhild Bringsrud spiller piano. Søndagsskole. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Høst!
Sommeren er på vikende front og høsten har fått overtaket. Godt å komme i gang igjen, det er tid for høst!

Frukt og bær har vokst frem på trær, busker, lyng og planter. Høsten er i gang. I Bibelen leser vi om en høst i Guddommelig regi, der det handler om mennesket. Matteus 9, 35 - 10,1: "Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter.  Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage." 

Flere tekster i Bibelen handler om dette, der det benyttes bl.a. bilder fra landbruk og fiske. Vi er skapt i Guds bilde og høyt elsket. Til Timoteus skriver Paulus: "Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For Gud er en og en mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne". 1. Tim. 2, 4-6.

Den som allerede er høstet inn i Guds rike trer inn i en tjeneste for høstens Herre. Vi kalles til tjeneste både som såmenn og høstfolk.  Den Hellige Ånd ville minne oss om og hjelpe oss til nettopp det. "Da han så folkemengden." Må vi se folk slik Jesus ser dem!

I sommer har jeg lest noen bøker som jeg vil anbefale. Bøker som har gitt meg mye. Boken Bønnesvaret - når bønnebarna vender hjem" av Sten Sørensen og "Strømmer av Nåde - å bli et folk som velsigner." av Roy Godwin & Dave Roberts. I tillegg har jeg lest selvbeografier av Frank Mangs og Ingulf Diesen. Nå leser jeg en bok med tittelen "troverdig tro."Dere kommer nok til å høre mer om dette fra prekestolen og pastorens hjørne. 

Som menighet driver vi med et kontinuerlig så og høstarbeid. Om det kommer en vekkelse i stor skala over by og land vet vi ikke, men la oss tjene høstens Herre trofast i stort og smått der Han har satt oss. 

La oss stå sammen i tjenesten med bønn og forventning om en rik høst i Notodden Misjonskirke!

"Vi som Guds folk er en del av Guds forløsende plan for skaperverket, for samfunnet, for menneskeheten og for individer. Vi kan la oss friste av passiviteten som sier: "På en eller annen måte skal vi komme oss igjennom dette livet med alle sine vanskeligheter og dø med et sukk, men siden skal vi leve i Guds nærvær, og alt blir himmelsk." Vi befinner oss på slagmarken og kjemper for den siden som er opptatt av alle tings forløsning. Vi er nødt til å se Guds rike bryte løs på jorden og at alle ting blir underlagt ham." Roy Godwin.

"Ikke noe ligger våre hjerter så nær som våre egne barn. Det er det kjæreste vi har, og vi ønsker dem det aller beste. Derfor er de også gjenstand for våre daglige forbønner. Spesielt om barna våre av ulike årsaker sliter med livet eller har gjort valg med hensyn til troen, så blir de liggende ekstra tungt på våre hjerter. Jeg vet det finnes en stor skare av bønnebarn i vårt land. Antallet vet bare Gud. de finnes i enhver menighet og i svært mange hjem. - Gud hører våre bønner, og jeg tror vi skal få se mange bønnebarn komme "Hjem" og bli en del av Guds rike." Sten Sørensen.